Stichting Softbaldino

De Stichting is een initiatief van Dinet Oosting, speelster van het Nederlands Dames Softbal Team. Zij heeft samen met haar vader, Cobus Oosting, de Stichting opgericht.

Het doel van de Stichting is om

  • zoveel mogelijk scholen bij het softbal te betrekken middels toernooien en softbalclinics,
  • zoveel mogelijk (honk- en) softbalverenigingen die de toernooien organiseren financieel te ondersteunen bij het aantrekken van topspeelsters bij die toernooien
  • de topverenigingen te ondersteunen in hun streven topsport te bedrijven
  • kinderen te ondersteunen die graag willen softballen maar daar niet de benodigde financiële middelen voor hebben.

Door deze doelen na te streven hoopt de stichting dat meer leerlingen zich zullen aanmelden bij de honk- en softbalverenigingen zodat de softbalsport in z’n algemeenheid breder wordt.

De stichting benadert bedrijven en subsidieverstrekkers om de doelen te bereiken. Het verbeteren van het softbalklimaat gebeurt nu op kleine schaal, terwijl er, zeker op de scholen voor voortgezet onderwijs, veel aan softbal wordt gedaan. De leerlingen komen vooralsnog niet naar de verenigingen. De stichting heeft daarom de focus nu vooral op de basisscholen gericht. Met verschillende gemeenten in het noorden(Gr.,Fr.,Dr.) wordt samengewerkt om clinics aan het bo te geven.

De topsport heeft ook geldverstrekkers nodig. Door inzet van de topspeelsters te vragen bij de scholenprojecten kunnen zij hun verenigingen en/of het(de) nationale team(s) aan de benodigde revenuen helpen.

De verenigingen hebben te weinig kader/mensen om deze zaken te regelen. Vandaar de inzet van topspeelsters.De softbalsport onder de aandacht brengen is van het grootste belang om deze sport op niveau te laten overleven. Daarvoor is een gezonde basis nodig, zeg meer ledenaanbod, zodat selectie van goede spelers/speelsters mogelijk is.

Kinderen

Kinderen die wel willen softballen, maar niet de financiële middelen daarvoor hebben, worden gesteund. Ondernemingen en subsidieverstrekkers staan graag aan de wieg van nieuwe mogelijkheden voor leerlingen/kinderen om zich te ontwikkelen in welke sport dan ook. Gelukkig zijn er verschillende marktspelers die een maatschappelijke inbreng van hun bedrijf graag willen uitdragen. Minder bemiddelde kinderen, in de breedtesport, maar ook in de topsport mogelijkheden bieden, mede door eigen inzet, zijn ideeën voor maatschappelijke betrokkenheid van menig bedrijf.

Magazine

De softbalsport heeft meer bekendheid nodig. Vandaar deze website en de DINO! het fastpitch softbalmagazine. Op de website en in het magazine zullen reclame-uitingen mogelijk zijn voor de sponsoren. De website zal worden gebruikt om een breder publiek ook de topwedstrijden te laten zien via de Softbaldino TV.

Sponsoropbrengsten zullen (met aftrek uiteraard van de kosten) aan de doelen ten goede komen.

Scholensoftbal

In de aanloop naar de oprichting van de Stichting zijn via bedrijven schoolsoftbaltoernooien georganiseerd. De Stichting heeft het Nederlands Dames Softbalteam naar de toernooien gehaald om kennis van het softbal met de leerlingen(en leerkrachten) te delen. De bedrijven bekostigden de toernooien. In principe zal op dezelfde manier worden geopereerd voor de toekomst.

Voortgezet onderwijs

De samenwerking met de Olympic Moves is opgezegd. Voor het voortgezet onderwijs worden aparte toernooien georganiseerd vlak voor het einde van het schooljaar. Topsoftbalsters worden gevraagd clinics op scholen te geven en de toernooien te begeleiden.

Inmiddels heeft het basisonderwijs de steun van Softbaldino. Ook een uitbreiding naar Duitsland kan tot de opties te behoren.

De formule topspelers in direct contact met de breedtesport komt niet veel voor. Ook zal de prijs van deelname door bedrijven van een andere orde zijn dan in de grotere sporten. Het contact met topspeelsters is overigens ook mogelijk voor de sponsorende bedrijven.

Het lijkt erop dat de Stichting Softbaldino aardig op weg is een plaats te verwerven in de softbalwereld. De vele toernooien en clinics en het feit dat de Slugger Award (2016) aan Softbaldino werd uitgereikt mogen daarvan getuigen.

Bestuur

Het bestuur wordt vooralsnog gevormd door:

  • J.L. Oosting (Cobus), Frieslandlaan 1, 9642 GL  Veendam, geboren 25 januari 1948 te Zuidlaren
  • D.T. Oosting (Dinet), Esmarkelaan 408, 7534 JX  Enschede, geboren 15 mei 1991 te Veendam